Kadry, płace, obsługa wynagrodzeń

Kadry, płace, obsługa wynagrodzeń

„BKiP” jest firmą outsourcingową powstałą w 2013 r. świadczącą kompleksowe usługi w zakresie administracji kadr i płac.

W ramach współpracy dostarczamy naszym klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu  jesteśmy w stanie zredukować koszty obsługi kadrowej firmy przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za kompleksową obsługę w tym zakresie począwszy od  zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych, a skończywszy na udzielaniu wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli organów administracji państwowej.

W ramach świadczonych usług wpieramy firmy, które znalazły się trudnej sytuacji w zakresie obsługi kadrowej, poprzez wyprowadzenie dokumentacji na najwyższy poziom, przygotowanie korekt dokumentów oraz sporządzenie pism wyjaśniających.