Strona główna

Kadry to nasza specjalność

„BKiP” jest firmą outsourcingową świadczącą kompleksowe usługi w zakresie administracji kadr i płac. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadr i płac, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników m.in. naliczanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, umów oraz innych dokumentów kadrowych. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego. Dzięki naszemu skutecznemu rozwiązaniu zarządzania obsługą płacową jesteśmy w stanie zredukować koszty przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za obsługę płacową począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.