Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

 • Opracowanie Regulaminów Pracy, Wynagradzania lub ZFŚS;
 • Przygotowanie oświadczeń kadrowych w wersji anglojęzycznej;
 • Przygotowanie dodatkowych, niestandardowych dokumentów kadrowych (np:. umowy pożyczki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dofinansowania nauki itp.);
 • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami US;
 • Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP, ZUS, US, PFRON;
 • Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej, przegląd rozliczeń podatkowych, składek ubezpieczeniowych z okresu nie objętego umową;
 • Korekty ZUS
 • Szkolenia z zakresu kadr i płac

Na życzenie naszych Klientów BKiP dostarcza usługę polegającą na dokonywaniu korekt ZUS w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Korekty wykonujemy na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta (pliki KEDU, dane z list płac itp.).

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • sporządzanie korekt deklaracji zgłoszeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych prze Klienta;
 • sporządzanie korekt dokumentacji na podstawie decyzji ZUS o konieczności zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz rozliczenie należnego zwrotu dla pracownika i płatnika składek;
 • sporządzanie korekt na podstawie odrębnych decyzji pokontrolnych.

Korzyści naszych Klientów:

 • skorzystanie z wiedzy specjalistów bez konieczności zatrudniania ich na etat;
 • uzyskanie rozwiązań uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa;
 • zapewnienie zgodności dokumentów i regulacji z wymogami prawa i najwyższymi standardami branżowymi.