Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa

W ramach outsourcingu kadrowego oferujemy Państwu:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej – akta osobowe;
 • Przygotowywanie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy;
 • Prowadzenie i monitorowanie upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy ( w tym urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki )
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • Sporządzanie zmian w umowach o pracę-aneksy, porozumienia, wypowiedzenia;
 • Sporządzanie świadectw pracy oraz  innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia;
 • Udział w kontrolach uprawnionych organów PIP, ZUS, przygotowywanie raportów pokontrolnych;
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • Audyt prawidłowości prowadzonej dokumentacji pracowniczej.

Korzyści Naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów;
 • usługa dopasowana do potrzeb firmy;
 • bezpieczeństwo i poufność danych;