Obsługa płacowa

Obsługa płacowa

W ramach outsourcingu płacowego oferujemy:

 • Comiesięczne naliczanie wynagrodzeń pracowników w uwzględnieniem dodatków i potrąceń;
 • Sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji ;
 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS;
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań;
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy z powodu: choroby, macierzyństwa, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego itp.
 • Przygotowanie pasków wypłat;
 • Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • Sporządzanie dokumentów podatkowych;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS IWA;
 • Obsługa PPK
 • Naliczanie składki na PFRON oraz wysyłanie deklaracji.

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów administracyjnych firmy;
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • podniesienie jakości obsługi.