Obsługa płac

Obsługa płac

Zakres oferowanych usług :

 • Naliczanie wynagrodzeń wraz z dodatkowymi świadczeniami zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie list płac;
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań;
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy z powodu: choroby, macierzyństwa, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego itp.
 • Przygotowanie pasków wypłat;
 • Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń;
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z imiennymi raportami;
 • Sporządzanie deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT 8AR);
 • Sporządzanie deklaracji ZUS IWA;
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7);
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON;
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników.

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów;
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • podniesienie jakości obsługi.