Administracja płac

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników.

Zakres oferowanych usług :

 • Naliczanie wynagrodzeń wraz z dodatkowymi świadczeniami zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie listy płac ( umowy o pracę, umowy zlecenie)
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy z powodu : choroby, macierzyństwa, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego itp.
 • Przygotowanie pasków wypłat
 • Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z imiennymi raportami
 • Przygotowanie rocznych informacji dla pracowników o wysokości składek   (ZUS RMUA )
 • Sporządzanie deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT 8AR)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS IWA
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi